Return to site

Workshops med Allegra

Nytt perspektiv på terrengsykkelutvikling.

Hvordan har andre regioner og destinasjoner lykkes med terrengsykling? Hva skal til for å skape et attraktivt terrengsykkelprodukt i Hallingdal? Hvor står vi egentlig i dag? Dagene 27.4.-29.4. bød på workshops med nytt og inspirerende innblikk i markedet for terrengsykling. Utgangspunktet er allerede klart: Det finnes ikke én måte å tilby terrengsykling på. Vi har ulike kvaliteter og må fokusere på å rendyrke dem – i stedet for at alle skal prøve å bli Norges svar på Whistler. Løsningene? Dem må vi vente litt på, mens terrengsyklistene i dalen kartlegger stier, transportløsninger, overnatting og servicetilbud.  
Tredobling på to år.
Som en del av Tråkk 'n' Roll prosjektet, hadde Claude Balsiger og Darco Cazin fra sveitsiske Allegra Tourismus tatt turen til Hallingdal for tre dager med inspirasjonsforedrag og workshops. Og det var en engasjert gjeng med syklister, næringsdrivende, politikere og grunneiere som dukkede opp til samlingene på Gol, Geilo og i Hemsedal. Tilstede var også Haaken M. Christensen fra Innovasjon Norge, som sparket samlingene i gang med et lite innblikk i terrengsykling som en del av reiselivssegmentet "aktiv ferie" – et segment som er verdt hele $ 263 millioner og har vokst ikke mindre enn 195% de siste to årene. Sett i lyset av dette kan tiden virke riktig for en offensiv satsning på terrengsykling.
Markedet for aktive ferier har økt 195% på bare to år, og den globale verdien var i 2013 på hele $ 263 milliarder årlig.
I tillegg til å peke på globale trender som eldrebølgen, urbanisering, globale endringer, og hvilke effekt disse forventes å ha på reiselivet generelt, hadde Christensen et viktig budskap til forsamlingen: Naturen er ikke et produkt i seg selv. Den må pakkes inn i form av skilting, guiding, transport, overnatting etc.
Og uten et godt produkt i bunn hjelper ikke flott markedsføring...
Terrengsykling er ikke bare terrengsykling.
"Hvorfor terrengsykling?" var spørsmålet Darco Cazin – mannen som har stått bak utvikling av terrengsykkeldestinasjoner i både Sveits, Italia og Storbritannia, og har mer enn 10 års erfaring på feltet – stilte forsamlingen. Svaret er enkelt: Fordi markedet er stort og utviklingen enorm. Noe som f.eks. vises gjennom de mer enn 100.000 dagskort som Whistler omsetter på sommeren hvert år. Ja, faktisk er det internasjonalt flere syklister enn skiløpere!
"Hvordan skal vi lykkes?" Mange destinasjoner tror at de kan posisjonere seg som terrengsykkeldestinasjon, utelukkende gjennom mediedekning og markedsføring – for deretter å skuffe gjestene som kommer dit med et ufullstendig produkt. Cazin var tydelig på dette punktet: "Å utvikle en terrengsykkeldestinasjon er ikke et spørsmål om markedsføring". Produktet må være på plass.
 "Å utvikle en terrengsykkeldestinasjon er ikke et spørsmål om markedsføring"
Destinasjoner som ønsker å utvikle et terrengsykkelprodukt besøker ofte Whistler – en åpenlys suksesshistorie på området. Når de returnerer er målet ofte å bli "Europas svar på Whistler" eller "Norges svar på Whistler". Men det er viktig å huske på at Whistlers modell ikke er den eneste modellen. Det finnes mange ulike måter å tilby terrengsykling på – og de kan være mer innbringende per syklist enn i Whistler. Terrengsykkeltilbud kan være eksklusivt og forbeholdt de få, som når en terrengsyklist i St. Moritz betaler kr. 800,- for å ta Piz Nair gondolen opp til 3000 moh. kl. 4 om morgenen for deretter å sykle ned i soloppgangen. Inkludert er en kopp kaffe...
Det finnes mange ulike måter å tilby terrengsykling på – og de kan være mer innbringende per syklist en i Whistler.
Cazin tok oss med på en liten reise gjennom cases fra hjemlandet Sveits, hvor infrastrukturen i form av bla. offentlig transport er en nøkkel for å kunne tilby et velfungerende terrengsykkelprodukt. Det nasjonale sveitsiste busselskapet "Post Auto" transporterte i fjor hele 26.000 sykler, hvorav 90% var terrengsykler. Dette er blant annet gjort mulig gjennom innovative transportløsninger, som deltakerne fikk innblikk i. Vi fikk også høre om viktigheten av bagasjetransport, guider og sykkelvennlige hoteller. Alt sammen sentrale elementer i utviklingen av et bra terrengsykkelprodukt – og ting vi vil fordype oss i gjennom Tråkk 'n' Roll prosjektet.
Darco Cazin fra Allegra Tourismus viser innovativ løsning for sykkeltransport.
Bilde: Darco Cazin fra Allegra Tourismus presenterer nye løsninger for sykkeltransport, som er tatt i bruk i Sveits.
Hvilken type terrengsykling passer din destinasjon?
Det finnes altså flere ulike måter å utvikle en terrengsykkeldestinasjon på. Men hvilken type terrengsykkeprodukt passer til akkurat din destinasjon?
Å bli en terrengsykkeldestinasjon i internasjonal klasse krever investeringer over tid. Akkurat derfor er spørsmålet over helt avgjørende. Hva skal vi gjøre hvor, for hvem, for å få til et kommersielt vellykket tilbud? Med en klar visjon blir nødvendige tiltakene tydeligere, og det blir enklere å gjøre smarte prioriteringer. Men for å kunne ta beslutninger om fremtidig retning, må vi vite hvor vi står i dag.
Derfor ble deltakerne på workshoppene utfordret på å vurdere dagens tilstand på terrengsykkelproduktet i Hallingdal. 
Bilde: Samlingene ga både innsikt suksesscases fra andre land, men la også opp til dialog og nytekning for de deltakerne.
Stiene i seg selv bidrar ikke med økonomisk verdi – men de multipliserer den økonomiske verdien av overnatting, transport og servicetilbud.
De ble bedt om å vurdere 5 konkrete komponenter:
  • Overnatting
  • Transport
  • Servicetilbud
  • Terrengsykkelmiljøet
  • Stiene
De tre første punkt er der den økonomiske omsetningen skjer. Stiene bidrar ikke med økonomisk verdi i seg selv – men de multipliserer den økonomiske verdien av overnatting, transport og servicetilbud. Kvaliteten av terrengsykkelproduktet kan dermed kokes ned til følgende regnestykke:
Diskusjonene ga interessant og verdifulle input, som vil tas med i det videre prosjektarbeidet. Og var det ting du ikke fikk sagt, så er det aldri for sent at kontakte oss!
Spør terrengsyklistene!
For Tråkk 'n' Roll var workshoppene en mulighet til å få et friskt syn på utfordringen vi står overfor. Vi tror at både deltakerne og Allegra Tourismus ble inspirert av samlingene.
Workshoppene var samtidig en kick-off for prosjektet, og det er NÅ jobben for alvor starter. For Allegra Tourismus var besøket i Hallingdal et viktig første bekjentskap med regionen vår. Gjennom mer enn 10 år med utvikling av terrengsykkeldestinasjoner har de både erfaringen og verktøyene vi trenger. Men Allegra er også veldig tydelig på, at det er de lokale terrengsyklistene som er ekspertene i vår region. De er nøkkelen til å realisere Hallingdal potensial som terrengsykkelregion.
... det er de lokale terrengsyklistene som er ekspertene i vår region.
Veien videre for Tråkk 'n' Roll ligger nå i hendene på de lokale terrengsyklistene. Med MTB Agent appen skal alle sider av terrengsykkelproduktet i Hallingdal evalueres. Du kan lese mer om MTB Agent appen her.
Vi håper at flest mulig vil delta i arbeidet.
Tråkk 'n' Roll!
Bilde: I Hemsedal hadde nærmere 40 personer tatt turen for å høre mer om Tråkk 'n' Roll.
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK