• Mer terrengsykling – mer enn terrengsykling.

  Tråkk 'n' Roll SA er eid av de 6 Hallingdaldestinasjonene. Kollektivet har som mål å skape vekst i regionen gjennom utvikling av terrengsykling som bærekraftig verdiskaper. Tråkk 'n' Roll har siden 2015 jobbet for å etablere en regional satsing på terrengsykling i hele Hallingdal. Gjennom prosessen har vi utviklet strategi og masterplaner, samt bidratt til å etablere landets ledende stibyggernæring. Etter hvert som utviklingen av nye stier og arenaer har tatt fart i hele regionen, skal Tråkk 'n' Roll sikre at den fremtidige utviklingen skjer på en bærekraftig og trygg måte, og at hele Hallingdal står samlet i konkurransen med andre destinasjoner i Norge og utlandet. Tråkk 'n' Roll skal være pådriver for en levende terrengsykkelkultur i dalen, styrke servicetilbudet for syklister, samt bidra til aktivering og markedsføring av syklingen i Hallingdal.

   

  Målet for Tråkk 'n' Roll SA er å bygge fremtidens terrengsykkelregion, som setter ny standard i Skandinavia.

 • Tråkk 'n' ROll eiere:

 • Hvorfor bærekraftig stiutvikling?

  Bærekraft

  Vi mener at terrengsykling skal skje i harmoni med natur og omgivelser. Det krever at den fremtidige stiutviklingen er basert på bærekraftige prinsipper.

  Kvalitet

  Arbeidet med tilrettelegging og vedlikehold av stier kan være både kostnads- og tidskrevende. Med de rette prinsippene i bunn øker sykkelopplevelsen og behovet for vedlikehold minimeres.

  Moro

  En terrengsyklist er ikke som andre stibrukere. Sykkelvennlig stidesign er en av de viktigste faktorene for morsomme opplevelser i sykkelsetet.

 • Tidslinje for prosjektet

  Norges tøffeste...

  MAI 2018: Tråkk 'n' Roll blir en del av Team Blåkläder – en tøff gjeng av fagfolk i Norges tøffeste arbeidsklær.

  For 2018 har Tråkk 'n' Roll toppet laget med en skikkelig tøffing. Blåkläder er produsent av Norges tøffeste arbeidsklær – en god match for crewet som bygger Norges tøffeste stier, ifølge prosjektleder i Tråkk 'n' Roll, Lars Wraae Jensen: "Gutta i crewet har en hverdag utover det vanlige. Uten å overdrive alt for mye, så bor de i skogen og på fjellet mellom mai til oktober. Enhver som har hatt et par dager utendørs i norsk klima, vet at klærne gjør en stor forskjell. Legg til flytting av stein som veier nærmer et tonn, og en hverdag som krever over gjennomsnittet mye fysisk arbeid, så skjønner dere hvor samarbeidet med Blåkläder gjør en forskjell for gjengen". Vi er stolte av å bli en del av Team Blåklæder!    

  Tråkk 'n' Roll ruller videre i 2018

  JANUAR 2018: Kompetanseheving inne bærekraftig stiutvikling er en nøkkel til å styrke Hallingdal som helårsdestinasjon. I år har prosjektet vokst og blir den mest offensive terrengsykkelsatsingen i Norge.    

  Både Regionrådet for Hallingdal og Buskerud Fylkeskommune har valgt å støtte Tråkk 'n' Roll for enda et år. Satsingen rundt "Sykkel i sentrum" fortsetter i 2018, og hele 8 nye anlegg skal ferdigstilles. Crewet vokser til nærmere dobbelt størrelse, hvilket betyr at Hallingdal etter 2018-sesongen står enda sterkere som najsonal hub for profesjonell stibyggerkompetanse.   

  3 MNOK til «Sykkel i Sentrum»

  Juni 2017: Stiftelsen i SpareBank 1 Hallingdal Valdres har trua på terrengsykling! Derfor gir de nå 3 MNOK de utvikling av sentrumnære sykkeltilbud med lav terskel.   

  Prosjektet starter med utvikling av ferdighetparken Hallingdal Sykkelpark på Ål, og fortsetter med Trytetjernrunden på Nes, innen sesongen avsluttes med ny ferdighetspark ved Vestlia på Geilo. Neste år skal det bygges rundløype i Totteskogen i Hemsedal, asfaltert pumptrack på Gol, og videre oppgradering og utvikling av stier og sykkelparker på Nes og Geilo. Prosjektet har en totalramme på 7 MNOK, og blir realisert gjennom bidra fra prosjektene og private bidrag. Kursen er satt, folkens. Hallingdal begynner å bli en sykkeldal!   

  Trail crewet 2017 er på plass!

  Mai 2017: I år skal det bygges enda mer sti i Hallingdal, og da er det gledelig at vi kan ansette enda flere stibyggere på fulltid!

  Trail crewet vil for 2017 ha 8 mann i bruttotruppen. Det er målet at det til enhver tid – i perioden mai til oktober – jobber 4-5 personer på fulltid. Før sesongen har vi jobbet mye med rutiner og HMS, og stibyggerne har fått opplæring og serfisering i å betjene tunge maskiner, som kreves for årets prosjekt. Glederlig at vi i år har fått på plass hyggelige avtaler med Dakine og Carhartt, som betyr at gjengen vår har det beste gear for en krevende jobb.  

  Digital stiforvaltning

  Mai 2017: Buskerud Fylkeskommune bevilger Tråkk 'n' Roll 300.000,- til utvikling av verktøy for digital stiforvaltning i samarbeid med Trailguilde.net.

  For å sikre en bærekraftig forvaltning er det avgjørende at det utvikles effektive verktøy, og gode og kostnadseffektive rutiner for stiforvaltning. Gjennom utvikling av nytt og innovativt digitalt forvaltningsverktøy, er målet å sikre effektiv ressursbruk, bedre stier, mindre brukerkonflikt, flere engasjerte og fornøyde stibrukere, samt vekst i reiselivet. Prosjektet ferdigstilles i løpet av 2018.

  Bærekraftige stier blir til

  Juni-september 2016: Trakk 'n' Roll trail crew

  Med stibyggersjef Duane Butcher i spidsen skal trail crewet bruke sommeren på å bygge og vedlikeholde stier i Hallingdal. Jobben er basert på tett samarbeid med eksperter fra International Mountain Bike Association, og skal resultere i at Hallingdal på sikt utvikler landets fremste profesjonelle miljø for stibygging. Sammen med Vestlia Resort har crewet bygget en av landets fineste familievennlige terrengsykkelstier, SKURFEN, beliggende i vakker natur på kanten av Ustedalsfjorden på Geilo. Det er også opparbeidet ny håndbygget sti på østsiden i Nesbyen.

  Etablerer helproft trail crew

  JANUAR 2016: Med fornyet støtte fra Regionrådet for Hallingdal og Buskerud Fylkeskommune blir Norges første helproffe trail crew en realitet.

  Skal Hallingdal bli en foretrukken region for terrengsyklister i fremtiden, krever det en særlig stor innsats på stiutvikling. Morsomme stier er valutaen innen terrengsykling. Skal vi innfri terrengsyklingens fulle potensial, må vi samtidig ha fokus på å senke terskelen gjennom å lage flere enkle stier, så også barn og familier kan ha det moro i sykkelsetet. Og vi må sikre at utviklingen skjer med så liten påvirkning av naturen, og så lav vedlikeholdskostnad, som mulig.

   

  I perioden februar-mars 2016 er målet å ansette 2-4 fulltids stibygger, som tilegne seg spesialisert viten om stiutvikling og arbeide på utviklingsprosjekt i hele dalen til sommer. Første året med Tråkk 'n' Roll trail crew blir fokus å heve kompetansen gjennom arbeid på konkrete stiutviklingsprosjekt i samarbeid med nasjonalt eller internasjonalt kompetansemiljø.

  3,7 MNOK til terrensykkelutvikling

  SEPTEMBER 2015: Regjeringen har tro på terrengsykling.

  Kommunal- og Moderniseringsdepardementet har derfor innvilget 3,7 MNOK til terrengsykkelutvikling i Trysil, Valdres og Hallingdal. Samarbeidet er initiert av Tråkk 'n' Roll og prosjektet gjennomføres i perioden 2016-2018. Med bidrag fra de tre fylkeskommunene, Innovasjon Norge, lokale bedrifter og de 8 destinasjonsselskap i samarbeidet, er målet at prosjektet skal utvikle:

  • Kompetanseheving på stiutvikling
  • Utvikling av ny norsk mal for skilt og merking.
  • Norsk terrengsykkelguide- og instruktørutdannelse med europeisk sertifisering.
  • "Syklist velkommen" sertifisering for syklistvennlige overnattingsbedrifter og destinasjoner.
  • Bedre transportløsninger for syklister
  • Regler og retningslinjer for terrengsyklister, samt rammeverk for risikostyring.
  • Sykkelpatruljeutdannelse

  Tiltaksplanene er klare

  SEPTEMBER 2015: Hvordan skal destinasjonene i Hallingdal få ut sitt potensial? Hvor skal vi tilbyde hva for hvem? Etter kilometervis med kartlegging og analyse er svarene fra ekspertene klare.

  Rapporten viser følgende hovedfunn:

  • Eksisterende stier er med få unntak ikke klare til å ta imot turister i stort volum. Det må utvikles bærekraftige terrengsykkeltilbud, og en klar strategi for å knytte stiene opp mot turistknutepunkter for å generere næringsvirksomhet.
  • Offentlig transport for terrengsyklister i Hallingdal er under gjennomsnittet. 
  • Overnattingstilbudet er bra, men få hotell har gjort noe spesielt for å dekke behovene til terrengsyklister. 
  • Det er generelt mangel på tjenester som etterspørs av terrengsyklister – f.eks. utleie, guiding, instruksjon, servering etc. 

  Rapporten understreker også viktigheten av fortsatt å satse regionalt.

   

  Allegra anbefaler som det første å etablere et felles regionalt trail crew, som kan jobbe med bærekraftig stiutvikling i hele dalen.

  MTB Agenter på oppdrag...

  MAI–AUGUST 2015: Med MTB Agent appen fra Allegra Tourismus skal de lokale terrengsyklistene tråle regionen etter innsikt, som skal gi oss svaret på hvordan Hallingdal blir en førsteklasses sykkelregion.

  Skal du finne frem til det virkelige potensialet på din destinasjon, er det flere måter å gå frem. Du kan spørre en av ekspertene. Men de har ofte et begrenset perspektiv på akkurat din utfordring. Du kan også gjøre researchen selv. Men det vil ofte være vanskelig å overføre reseachen til din destinasjon. Hva om man spurte terrengsyklistene? Det har vi tenkt oss å gjøre! Derfor sender vi en gjeng med MTB Agenter på oppdrag i Hallingdal til sommeren bevepnet med med det siste innen teknologiske nyvindinger – MTB Agent appen.

  Workshops med Allegra Tourismus

  27–29. APRIL: Allegra Tourismus kommer til Hallingdal og gjennomfører 3 workshops med bedrifter, politikere og syklister.

  Allegra Tourismus fra Sveits har utviklet terrengsykkeldestinasjoner i mer enn
  10 år, og er en av Europas ledende eksperter på feltet. I perioden 27-29. april avholder Darco Cazin og Claude Balsiger fra Allegra Tourismus tilsammen tre workshops i Hallingdal. Her vil de bla. dele sine erfaringer fra prosjekter i Sveits, Italia og Storbritania, og samtidig bruke anledningen til å samle verdifulle innspill fra næring, politikere og syklister for det videre prosjektarbeidet i Hallingdal. Lokale terrengsyklister som skal bidra på befaring i sommer, får instruksjon i bruk av MTB Agent appen. Se program og påmeld deg her.

  Klar – parat – START!

  JANUAR 2015: Terrengsykkelprosjektet i Hallingdal er endelig på skinner, etter at Regionrådet for Hallingdal har bevilget 300.000 kr. til gjennomføring av den viktige første prosjektfasen.

  Alle 6 reisemål i Hallingdal har blitt enige om veien man ønsker å gå. Den politiske oppbakningen er gledelig, og et viktig signal om at det både i næringen og fra politisk hold er stor tro på temaet sykkel. Etter avklaring av organisering og ansettelse av prosjektleder, er prosjektet endelig på skinner med oppstart mars 2015.

 • Trail Media

  Sesongslutt! 2017 på 90 sek...

  Stibyggersjef Duane Butcher ser tilbake på årets sesong.

  Sykkelpark på timeplanen

  Ørneparken: I våres jobbet 8. klasse på Ål ungdomsskule med utvikling av ny sykkelpark ved skolen. Sammen med Tråkk 'n' Roll var elevene involvert i både planlegging, design, shaping og vedlikehold.

  Stiåpning: TryteTrøkket

  Etter 7 uker med jobb åpnet endelig Nesbyens nye familiesti! 1,7 km med moro for hele familien.

  Møt crewet: Magnus Grönberg

  Hvordan er livet i en 5 ton gravemaskin dypt i Hallingdals skoger? Møt vår stibygger, Magnus. 

  Stibyggerskolen 2016

  I september 2016 samlet vi 40 personer fra hele landet til den årlige Stibyggerskolen i Hallingdal.

  Episode 4

  Etter 5 ukers bygging er "Skurfen" endelig klar for åpning.

  Episode 3

  En god sti trenger god flyt. Bli med på flyttest!

  Episode 2

  Hvordan bygger man en bærekraftig sti?  

  Episode 1

  Arbeidet med Vestliastien starter opp.

 • Følg Tråkk 'n' Roll.

 • Samarbeidspartnere:

All Posts
×