• Mer terrengsykling – mer enn terrengsykling.

  Tråkk 'n' Roll har som mål å skape vekst i Hallingdal gjennom bærekraftig stiutvikling. Satsingen har sitt utgangspunkt i det lokale terrengsykkelmiljøet, og ønsket om å utnytte regionens fortrinn mot et voksende terrengsykkelmarked. Vårt nettverk av stier er omfattende, naturen er enestående, mange plasser finnes det fremragende servicetilbud, og forutsetningene for å lykkes som terrengsykkelregion er svært god. Men for å ha et konkurransedyktig og bærekraftig produkt må vi gjøre en omfattende jobb med ryggmargen i enhver terrengsykkeldestinasjon: stiene. 

   

  Det har tatt Hallingdal lang tid å bli landets ledende region for vinterturisme, og det vil kreve en langsiktig satsing å bli best på sommer. Tråkk 'n' Roll handler derfor ikke om markedsføring og kjappe gevinster. Det dreier seg først og fremst om menneskene. Skal vi bli best, må vi ha tilgang på den beste kompetansen. Målet for Tråkk 'n' Roll er derfor å bygge fremtidens stieksperter, samtidig som vi utvikler morsomme, bærekraftige og nyskapende stier som setter ny standard i Norge. Skal man lære og utvikle seg kjapt, tror vi det er lurt å lære av de beste. Derfor har Tråkk 'n' Roll knyttet til seg et lite knippe av verdens ledende stieksperter som mentorer for crewet vårt. Du kan bli bedre kjent med folka i crewet her.

   

  Tråkk 'n' Roll er en læringsarena – av terrengsyklister, for terrengsyklister. Vi setter pris på dine tanker og innspill, om Tråkk 'n' Roll generelt og om arenaene vi bygger. Vi lærer av å lytte.

 • Prosjekteierne

  Vi står bak Tråkk 'n' Roll

 • StIBYGGERSKOLEN 2018

  8.-9. september 2018

 • Hvem står bak?

  Stibyggerskolen arrangeres av Tråkk 'n' Roll og Opplysningskontoret for Terrengsykling, i samarbeid med IMBA Europa.

 • Hvorfor bærekraftig stiutvikling?

  Bærekraft

  Vi mener at terrengsykling skal skje i harmoni med natur og omgivelser. Det krever at den fremtidige stiutviklingen er basert på bærekraftige prinsipper.

  Kvalitet

  Arbeidet med tilrettelegging og vedlikehold av stier kan være både kostnads- og tidskrevende. Med de rette prinsippene i bunn øker sykkelopplevelsen og behovet for vedlikehold minimeres.

  Moro

  En terrengsyklist er ikke som andre stibrukere. Sykkelvennlig stidesign er en av de viktigste faktorene for morsomme opplevelser i sykkelsetet.

 • Innsikt

  Her finner du et lite utvalg av presentasjoner fra Tråkk 'n' Roll-prosessen.

  Haaken M. Christensen, Innovasjon Norge

  Allegra Tourismus / IMBA Trail Solutions

 • Tidslinje for prosjektet

  3 MNOK til «Sykkel i Sentrum»

  Juni 2017: Stiftelsen i SpareBank 1 Hallingdal Valdres har trua på terrengsykling! Derfor gir de nå 3 MNOK de utvikling av sentrumnære sykkeltilbud med lav terskel.   

  Prosjektet starter med utvikling av ferdighetparken Hallingdal Sykkelpark på Ål, og fortsetter med Trytetjernrunden på Nes, innen sesongen avsluttes med ny ferdighetspark ved Vestlia på Geilo. Neste år skal det bygges rundløype i Totteskogen i Hemsedal, asfaltert pumptrack på Gol, og videre oppgradering og utvikling av stier og sykkelparker på Nes og Geilo. Prosjektet har en totalramme på 7 MNOK, og blir realisert gjennom bidra fra prosjektene og private bidrag. Kursen er satt, folkens. Hallingdal begynner å bli en sykkeldal!   

  Trail crewet 2017 er på plass!

  Mai 2017: I år skal det bygges enda mer sti i Hallingdal, og da er det gledelig at vi kan ansette enda flere stibyggere på fulltid!

  Trail crewet vil for 2017 ha 8 mann i bruttotruppen. Det er målet at det til enhver tid – i perioden mai til oktober – jobber 4-5 personer på fulltid. Før sesongen har vi jobbet mye med rutiner og HMS, og stibyggerne har fått opplæring og serfisering i å betjene tunge maskiner, som kreves for årets prosjekt. Glederlig at vi i år har fått på plass hyggelige avtaler med Dakine og Carhartt, som betyr at gjengen vår har det beste gear for en krevende jobb.  

  Digital stiforvaltning

  Mai 2017: Buskerud Fylkeskommune bevilger Tråkk 'n' Roll 300.000,- til utvikling av verktøy for digital stiforvaltning i samarbeid med Trailguilde.net.

  For å sikre en bærekraftig forvaltning er det avgjørende at det utvikles effektive verktøy, og gode og kostnadseffektive rutiner for stiforvaltning. Gjennom utvikling av nytt og innovativt digitalt forvaltningsverktøy, er målet å sikre effektiv ressursbruk, bedre stier, mindre brukerkonflikt, flere engasjerte og fornøyde stibrukere, samt vekst i reiselivet. Prosjektet ferdigstilles i løpet av 2018.

  Bærekraftige stier blir til

  Juni-september 2016: Trakk 'n' Roll trail crew

  Med stibyggersjef Duane Butcher i spidsen skal trail crewet bruke sommeren på å bygge og vedlikeholde stier i Hallingdal. Jobben er basert på tett samarbeid med eksperter fra International Mountain Bike Association, og skal resultere i at Hallingdal på sikt utvikler landets fremste profesjonelle miljø for stibygging. Sammen med Vestlia Resort har crewet bygget en av landets fineste familievennlige terrengsykkelstier, SKURFEN, beliggende i vakker natur på kanten av Ustedalsfjorden på Geilo. Det er også opparbeidet ny håndbygget sti på østsiden i Nesbyen.

  Etablerer helproft trail crew

  JANUAR 2016: Med fornyet støtte fra Regionrådet for Hallingdal og Buskerud Fylkeskommune blir Norges første helproffe trail crew en realitet.

  Skal Hallingdal bli en foretrukken region for terrengsyklister i fremtiden, krever det en særlig stor innsats på stiutvikling. Morsomme stier er valutaen innen terrengsykling. Skal vi innfri terrengsyklingens fulle potensial, må vi samtidig ha fokus på å senke terskelen gjennom å lage flere enkle stier, så også barn og familier kan ha det moro i sykkelsetet. Og vi må sikre at utviklingen skjer med så liten påvirkning av naturen, og så lav vedlikeholdskostnad, som mulig.

   

  I perioden februar-mars 2016 er målet å ansette 2-4 fulltids stibygger, som tilegne seg spesialisert viten om stiutvikling og arbeide på utviklingsprosjekt i hele dalen til sommer. Første året med Tråkk 'n' Roll trail crew blir fokus å heve kompetansen gjennom arbeid på konkrete stiutviklingsprosjekt i samarbeid med nasjonalt eller internasjonalt kompetansemiljø.

  3,7 MNOK til terrensykkelutvikling

  SEPTEMBER 2015: Regjeringen har tro på terrengsykling.

  Kommunal- og Moderniseringsdepardementet har derfor innvilget 3,7 MNOK til terrengsykkelutvikling i Trysil, Valdres og Hallingdal. Samarbeidet er initiert av Tråkk 'n' Roll og prosjektet gjennomføres i perioden 2016-2018. Med bidrag fra de tre fylkeskommunene, Innovasjon Norge, lokale bedrifter og de 8 destinasjonsselskap i samarbeidet, er målet at prosjektet skal utvikle:

  • Kompetanseheving på stiutvikling
  • Utvikling av ny norsk mal for skilt og merking.
  • Norsk terrengsykkelguide- og instruktørutdannelse med europeisk sertifisering.
  • "Syklist velkommen" sertifisering for syklistvennlige overnattingsbedrifter og destinasjoner.
  • Bedre transportløsninger for syklister
  • Regler og retningslinjer for terrengsyklister, samt rammeverk for risikostyring.
  • Sykkelpatruljeutdannelse

  Tiltaksplanene er klare

  SEPTEMBER 2015: Hvordan skal destinasjonene i Hallingdal få ut sitt potensial? Hvor skal vi tilbyde hva for hvem? Etter kilometervis med kartlegging og analyse er svarene fra ekspertene klare.

  Rapporten viser følgende hovedfunn:

  • Eksisterende stier er med få unntak ikke klare til å ta imot turister i stort volum. Det må utvikles bærekraftige terrengsykkeltilbud, og en klar strategi for å knytte stiene opp mot turistknutepunkter for å generere næringsvirksomhet.
  • Offentlig transport for terrengsyklister i Hallingdal er under gjennomsnittet. 
  • Overnattingstilbudet er bra, men få hotell har gjort noe spesielt for å dekke behovene til terrengsyklister. 
  • Det er generelt mangel på tjenester som etterspørs av terrengsyklister – f.eks. utleie, guiding, instruksjon, servering etc. 

  Rapporten understreker også viktigheten av fortsatt å satse regionalt.

   

  Allegra anbefaler som det første å etablere et felles regionalt trail crew, som kan jobbe med bærekraftig stiutvikling i hele dalen.

  MTB Agenter på oppdrag...

  MAI–AUGUST 2015: Med MTB Agent appen fra Allegra Tourismus skal de lokale terrengsyklistene tråle regionen etter innsikt, som skal gi oss svaret på hvordan Hallingdal blir en førsteklasses sykkelregion.

  Skal du finne frem til det virkelige potensialet på din destinasjon, er det flere måter å gå frem. Du kan spørre en av ekspertene. Men de har ofte et begrenset perspektiv på akkurat din utfordring. Du kan også gjøre researchen selv. Men det vil ofte være vanskelig å overføre reseachen til din destinasjon. Hva om man spurte terrengsyklistene? Det har vi tenkt oss å gjøre! Derfor sender vi en gjeng med MTB Agenter på oppdrag i Hallingdal til sommeren bevepnet med med det siste innen teknologiske nyvindinger – MTB Agent appen.

  Workshops med Allegra Tourismus

  27–29. APRIL: Allegra Tourismus kommer til Hallingdal og gjennomfører 3 workshops med bedrifter, politikere og syklister.

  Allegra Tourismus fra Sveits har utviklet terrengsykkeldestinasjoner i mer enn
  10 år, og er en av Europas ledende eksperter på feltet. I perioden 27-29. april avholder Darco Cazin og Claude Balsiger fra Allegra Tourismus tilsammen tre workshops i Hallingdal. Her vil de bla. dele sine erfaringer fra prosjekter i Sveits, Italia og Storbritania, og samtidig bruke anledningen til å samle verdifulle innspill fra næring, politikere og syklister for det videre prosjektarbeidet i Hallingdal. Lokale terrengsyklister som skal bidra på befaring i sommer, får instruksjon i bruk av MTB Agent appen. Se program og påmeld deg her.

  Klar – parat – START!

  JANUAR 2015: Terrengsykkelprosjektet i Hallingdal er endelig på skinner, etter at Regionrådet for Hallingdal har bevilget 300.000 kr. til gjennomføring av den viktige første prosjektfasen.

  Alle 6 reisemål i Hallingdal har blitt enige om veien man ønsker å gå. Den politiske oppbakningen er gledelig, og et viktig signal om at det både i næringen og fra politisk hold er stor tro på temaet sykkel. Etter avklaring av organisering og ansettelse av prosjektleder, er prosjektet endelig på skinner med oppstart mars 2015.

 • Meld deg på vårt nyhetsbrev

  Vil vil utover i prosjektet sette sammen små oppdateringer, så du kan følge med på utviklingen. Det er bare å skrive inn e-posten din i skjemaet under – så kommer Tråkk 'n' Roll direkte i innboksen din.

 • Møt crewet

  Dette er gjengen som gjør jobben i felten og bak skrivebordet.

  Stibyggersjefen:

  Duane Butcher (AUS)

  Stibygger:

  Jørgen Heje (NO)

  Stibygger:

  Magnus Grönberg (SE)

  Stibygger:

  Anders Haglund (SE)

  Stibygger:

  Deyvid Oprja (EST)

  Stibygger:

  Stian Skarsten (NO)

  Stibygger:

  Anders Søvndahl (DK)

  Foto: Caroline Utti/Hallingdolen.no

  Stibygger:

  Knut Lønnqvist (NO)

  Stiekspert:

  Mark McClure (UK)

  Mark og Gary er mentorer for stibyggerne. De har erfaring fra utallige stiprosjekt fordelt over hele verden, og bidrar til bratt læringskurve i crewet. Se bio.

  Stiekspert:

  Gary Hampson (UK)

  Photo: Pinkbike.com

  Stiekspert:

  Shane Wilson (US)

  Fra International Mountain Bike Association (IMBA US). Har bidratt på stibyggerskoler og utarbeidelse av masterplaner.

  Se bio.

  Prosjektleder:

  Lars Wraae Jensen (DK)

  T: +47 928 96 983

  @: lars@mountainbiking.no

 • Trail Media

  Sesongslutt! 2017 på 90 sek...

  Stibyggersjef Duane Butcher ser tilbake på årets sesong.

  Sykkelpark på timeplanen

  Ørneparken: I våres jobbet 8. klasse på Ål ungdomsskule med utvikling av ny sykkelpark ved skolen. Sammen med Tråkk 'n' Roll var elevene involvert i både planlegging, design, shaping og vedlikehold.

  Stiåpning: TryteTrøkket

  Etter 7 uker med jobb åpnet endelig Nesbyens nye familiesti! 1,7 km med moro for hele familien.

  Møt crewet: Magnus Grönberg

  Hvordan er livet i en 5 ton gravemaskin dypt i Hallingdals skoger? Møt vår stibygger, Magnus. 

  Stibyggerskolen 2016

  I september 2016 samlet vi 40 personer fra hele landet til den årlige Stibyggerskolen i Hallingdal.

  Episode 4

  Etter 5 ukers bygging er "Skurfen" endelig klar for åpning.

  Episode 3

  En god sti trenger god flyt. Bli med på flyttest!

  Episode 2

  Hvordan bygger man en bærekraftig sti?  

  Episode 1

  Arbeidet med Vestliastien starter opp.

 • Sosial Feed

  Sjekk ut de seneste oppdateringene.

 • Følg crewet.

 • FAKTA OM TERRENGSYKLING

  Hallingdal har en naturlig forutsetning for å skape rå sykkelopplevelser. Både i Norge og internasjonalt er etterspørselen økende!

  1.500.000.000

  Forventet omsetning på terrengsykling i Skottland i år 2016.

  40.000

  nordmenn deltar hvert år på terrengsykkelritt.

  100.000

  terrengsykler selges det hvert år i Norge.

  1.300.000

  terrengsyklister besøker hvert år Skottland.

 • Blogg 'n' Roll

  Velkommen til prosjektbloggen. Her vil vi holde deg oppdaterte på seneste hendelser på prosjektet.

 • Samarbeidspartnere.

  Uten disse hadde det vær lite sti, og lite stil.

All Posts
×